דרושים

בניית קירות טיפוס:

  • רתחים מקצועים
  • עובדי גובה עם רשיון גולש מעטפת

הפעלת קירות טיפוס:

  • מפעילי קירות טיפוס מוסמכים
  • עוזרי מפעיל קיר טיפוס
  • מדריכים עם ניסיון בהדרכת טיפוס

הדרכות טיפוס:

  • מדריך טיפוס מיקצועי – בעל תעודה מתאימה – חובה.
  • מאמני טיפוס ספורטיבי